AZERNEWS ปล่อยปัญหาการพิมพ์อื่น

เวลา:2019-10-08
author:老谒棱

ฉบับพิมพ์ใหม่ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ AZERNEWS เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม

ฉบับใหม่นี้มีบทความเกี่ยวกับสถานที่ที่ต้องห้ามหกแห่งใน Guba, Gabala เพื่อเสนอแยมอร่อย, กระเป๋าทูต: สัมภาษณ์กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีในอาเซอร์ไบจานคิมช้างกิ

AZERNEWS เป็นสมาชิกสมทบของสมาคมหนังสือพิมพ์และสำนักข่าวโลก (WAN-IFRA)

หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีอยู่ที่

หมวดหมู่ข่าว